Hizmet anlayışımız gereği, kaliteyi arzi tekrarlanan bir eylem değil, sürekliliği olan bir alışkanlık şeklinde algılıyoruz. Bu bağlamda, size genelde sunulanlar dışında, çözüm bulma uğraşındayız. 3568 Sayılı S.M.Mali Müşavirlik Yasası çerçevesinde Defter tutma, Beyanname ve bildirgelerin hazırlanması ve imzalanması gibi Mali Müşavirlik Hizmetleri vermek

 • Şirket Kuruluşları (Anonim Şirket, Limited Şirket, Adi Ortaklık, Yabancı ortaklı ve Sermayeli Şirketler, Factoring ve Leasing Şirketleri, Yetkili Müesseseler)

 • KDV iade işlemleri hazırlıkları,

 • Yatırım Teşvik ve İhracaatı Teşvik belgelerinin alınması, revize edilmesi, kapanması işlemleri ,

 • Marka,Patent Tescil işlemleri(Lisans, devir, iptal, yenileme) TSE (standart) izinleri, Sanayi Sicil belgeleri-İmalat belgeleri alınması işlemleri,

 • Mali Analiz ve Denetim işlemleri,

 • Muhasebe Denetim İşlemleriSSI

 • SGK Denetimİşlemleri

 • İnceleme ve Uyuşmazlıkların Çözümü. Vergi incelemeleri ve SSK incelemeleri konularında uzman bir kadromuz vardır. Vergi Dairesi ve SSK ile uyuşmazlıkların çözümünde Vergi Mahkemesi ve Danıştay nezdinde takip ederek sonuçlandıracak birikime ve kadroya sahibiz,

 • Genel Kurulların Yapılması , Sermaye Arttırımı, şirket birleşmeleri, Nevi Değişiklikleri işlemlerinin yapılması ve takibi,

 • Serbest BölgeMevzuatı Planlaması Uygulaması,

 • Muhasebe Personelinin Eğitimi,

 • Şirketlerin tasfiyesi ve bilirkişilik işlemleri,

 • Uygulamada tereddütlü konularda muktezalar ve dava açma yoluyla edinilen bilgiler ışığında bültenler hazırlayarak mevzuatın uygulanmasına yön vermek,

 • Muhasebe sistemlerinin kuruluşu ve mevcut muhasebe sistemlerinin incelenerek şirketlerin yapısına en uygun muhasebe sisteminin belirlenmesi ve uygulanması hakkında danışmanlık,

 • Mevzuat değişiklikleri, önemli yargı kararları ve Bakanlık görüşleri konusunda sirkülerler göndererek şirketinizin mali mevzuattaki değişikliklerden haberdar edilmesi,

3568 Sayılı S.M.Mali Müşavirlik Yasası çerçevesinde Defter tutma, Beyanname ve bildirgelerin hazırlanması ve imzalanması gibi Mali Müşavirlik Hizmetleri vermek

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish